Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1809–1810)

Page 315 of dataset 142_6924
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11809.02.23Rozdziele55Philippus BarszczCatholicmale48Ordinaria
21809.03.22Rozdziele29Maria DraganCatholicfemale50OrdinariaMichael Dragan
31809.03.26Rozdziele20Maria WancaCatholicfemale60OrdinariaTheodorus Wanca
41809.04.30Rozdziele6Anna PregnarCatholicfemale60OrdinariaTheodorus Pregnar
51809.05.24Rozdziele28Basilius TynderCatholicmale48Ordinaria
61809.06.30Rozdziele27Daniel TynderCatholicmale1 1/2OrdinariaJacobus Tynder
71809.08.15Rozdziele28Maria TynderCatholicfemale4OrdinariaBasilius Tynder
81810.01.13Rozdziele22Joannes FrinckoCatholicmale3mOrdinariaBasilius Frincko
91810.01.26Rozdziele41Anastasia FrinkowaCatholicfemale30Ordinaria
101810.02.05Rozdziele48Maria GrabaniaCatholicfemale4OrdinariaMatheus Grabania
111810.02.05Rozdziele55Maria RusynCatholicfemale48OrdinariaSimeon Rusyn
121810.02.28Rozdziele7Agaphia Tebuxyk?Catholicfemale58OrdinariaMałastow
131810.04.29Rozdziele31Sophia TurekCatholicfemale10mOrdinariaDaniel Turek
141810.05.10Rozdziele46Joannes GrabaniaCatholicmale67Epidemiczna
151810.06.20Rozdziele15Stephanus KocurCatholicmale52Epidemiczna
161810.06.20Rozdziele46Basilius GrabaniaCatholicmale6mEpidemiae infirmitasMatheus Grabania
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00315.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.