Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1832–1833)

Page 337 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11832.11.23Męcina Wielka4Mathias SzopaCatholicmaleMarcus SzopaPraxedis Dyki
21832.12.12Męcina Wielka66Stephanus JuszczakCatholicmaleAthanasius JuszczakMaria Prystasz
31832.12.20Męcina Wielka48Rosalia HerrmannCatholicfemaleGregorius HerrmannPraxedis Murianka
41832.12.13Męcina Wielka15Andreas ZywanCatholicmaleMathias ZywanMagdalena Slimak
51833.01.01Męcina Wielka16Stephanus SmakułaCatholicmaleTheodorus SmakułaMaria Kret
61833.02.01Męcina Wielka75Athanasius HerrmannCatholicmaleJoannes HerrmannTatianna Zagorski
71833.02.12Męcina Wielka83Olimpiada JuszczakCatholicfemaleIllegitimate? ?Maria Juszczak
81833.02.23Męcina Wielka22Anna ZagorskiCatholicfemaleBlasius ZagorskiMagdalena Przybyła
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00337.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.