Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1834)

Page 341 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11834.06.12Męcina Wielka42Basilius SzopaCatholicmaleGregorius SzopaMaria Staszczak
21834.06.28Męcina Wielka3Basilius SzopaCatholicmaleJoannes SzopaAnna Dragan
31834.06.28Męcina Wielka53Judas BorykCatholicmaleIllegitimate? ?Eva Boryk
41834.07.26Męcina Wielka31Michael KretCatholicmaleGregorius KretMaria Karczmarczyk
51834.09.02Męcina Wielka26Thecla SzewczykCatholicfemaleTheodorus SzewczykAgatha Kret
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00341.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.