Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1831)

Page 348 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11831.01.16Pstrążne24Basilius GuzyjCatholicmaleAlexius GuzyjTheodosia Szpak
21831.01.21Pstrążne13Tatianna KozakCatholicfemaleLucas KozakPraxedis Ciciła
31831.01.29Pstrążne18Anastasia KopczaCatholicfemaleLazarus KopczaAnna Cucura
41831.04.11Pstrążne5Joannes WarcholikCatholicmaleAmbrosius WarcholikEva Murianka
51831.04.16Pstrążne1Rosalia KołtkoCatholicfemaleBasilius KołtkoMaria Dragan
61831.04.22Pstrążne19Theodorus StaszczakCatholicmaleBasilius StaszczakEva Szpak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00348.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.