Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1832)

Page 350 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11832.02.21Pstrążne28Lucas MuriankaCatholicmaleJoannes MuriankaAnna Cucura
21832.02.23Pstrążne14Euphrosina ?CatholicfemaleIllegitimate? ?Maria Cucura
31832.04.05Pstrążne22Maria SzpakCatholicfemaleMichael SzpakEva Piroganiez
41832.04.29Pstrążne16Georgius HnatykCatholicmaleMichael HnatykMaria Cucura
51832.06.13Pstrążne5Maria WarcholikCatholicfemaleAmbrosius WarcholikEva Murianka
61832.07.29Pstrążne21Christina KozakCatholicfemaleStephanus KozakAnastasia Prokop
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00350.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.