Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1832–1833)

Page 351 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11832.07.05Pstrążne13Joannes KozakCatholicmaleLucas KozakPraxedis Ciciła
21832.12.22Pstrążne15Melania ?CatholicfemaleIllegitimate? ?Maria Hnatyk
31833.01.26Pstrążne23Tatianna CucuraCatholicfemaleJosephus CucuraMaria Hnatyk
41833.01.30Pstrążne8Athanasius TylawskiCatholicmaleMichael TylawskiMaria Szpak
51833.04.05Pstrążne6Jacobus ProkopCatholicmaleSimeon ProkopMaria Kozak
61833.05.02Pstrążne23Helena CucuraCatholicfemaleElias CucuraTatianna Lepak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00351.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.