Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1834–1835)

Page 354 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11834.10.17Pstrążne23Thomas CucuraCatholicmaleJosephus CucuraMaria Hnatyk
21834.12.07Pstrążne16Anastasia HnatykCatholicfemaleMichael HnatykMaria Cucura
31835.01.21Pstrążne12Rosalia LepakCatholicfemaleTheodorus LepakCatharina Fec
41835.02.07Pstrążne13Eva KozakCatholicfemaleLucas KozakPraxedis Ciciła
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00354.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.