Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1833)

Page 363 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11833.06.11Wapienne15Stephanus MizikCatholicmaleJoannes MizikAnastasia Pyrz
21833.07.17Wapienne30Euphimia SzopaCatholicfemaleJacobus SzopaPraxedis Bodak
31833.08.17Wapienne1Mathias PyrzCatholicmalePetrus PyrzAnna Grabania
41833.08.17Wapienne43Maximilanus MizikCatholicmaleJoannes MizikEva Pyrz
51833.10.06Wapienne18Gregorius SzopaCatholicmaleJoannes SzopaMaria Kret
61833.10.20Wapienne31Joannes PyrzCatholicmaleDaniel PyrzAnna Mizik
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00363.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.