Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1834)

Page 366 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11834.05.22Wapienne6Simeon NyszczotCatholicmaleJoannes NyszczotAnna Pyrz
21834.05.27Wapienne3Simeon PyrzCatholicmaleDaniel PyrzAnna Warian
31834.07.13Wapienne5Cosma KryzelCatholicmaleIllegitimateJacobus KryzelAnna Pyrz
41834.07.17Wapienne19Anna FrinckoCatholicfemalePantaleon FrinckoMaria Szopa
51834.07.21Wapienne39Justina KrukCatholicfemaleSimeon KrukAnna Cpen
61834.07.26Wapienne7Maria SzopaCatholicfemaleAthanasius SzopaCatharina Zielem
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00366.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.