Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1834–1835)

Page 368 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11834.11.14Wapienne5Cosma PyrzCatholicmaleMichael PyrzMaria Szopa
21834.11.14Wapienne5Damianus PyrzCatholicmaleMichael PyrzMaria Szopa
31834.11.26Wapienne39Rosalia KrukCatholicfemaleSimeon KrukMaria Paryłowski
41835.01.01Wapienne9Rosalia HałuszczakCatholicfemaleMathias HałuszczakAhaphia Dragan
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00368.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.