Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1787–1790)

Page 37 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11787.11.18Wapienne3Gregorius Pryzik21Anna Szopowa17
21788.06.28Wapienne14Joannes Zelem40YesPelagia Pristaszka24
31788.11.05Wapienne30Theodorus Niszczot20Anastasia Krukania20
41789.06.08Wapienne1Basilius Timczyszyn?50YesAnna Pizycha50Yes
51789.06.08Wapienne6Nicolaus Pristasz30YesMaria Pizycha20
61789.07.26Wapienne22Basilius Kowtko43Yesaria Smarzycha26
71789.11.22Wapienne8Theodorus Chomik40YesAnastasia Szopicha24
81790.11.09Wapienne17Matheus Pizyk20Eva Kowtkowa19
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00037.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.