Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1832)

Page 375 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11832.01.07Rozdziele20Maria DraganCatholicfemalePetrus DraganMaria Łanca
21832.02.05Rozdziele38Gregorius TylawskiCatholicmaleJoannes TylawskiEva Szopa
31832.02.14Rozdziele51Maria BajusCatholicfemaleMathias BajusAnastasia Paulak
41832.03.10Rozdziele6Basilius BajusCatholicmaleSimeon BajusAhaphia Dudra
51832.04.12Rozdziele32Eva LizakCatholicfemaleMaximilianus LizakMaria Grabania
61832.05.11Rozdziele9Basilius TyndirCatholicmaleJoannes TyndirAnastasia Dragan
71832.05.12Rozdziele43Anna DudraCatholicfemaleDaniel DudraEva Borsuk
81832.07.09Rozdziele2Petrus OnyszczakCatholicmaleJoachimus OnyszczakEva Telep
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00375.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.