Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1832–1833)

Page 377 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11832.11.17Rozdziele5Maria BorsukCatholicfemaleJoannes BorsukAnna Chomik
21832.11.26Rozdziele8Justina TylawskiCatholicfemaleAlexius TylawskiMaria Karlak
31832.11.29Rozdziele17Basilius DraganCatholicmaleMarcus DraganAnastasia Wozniak
41832.12.01Rozdziele26Maria TyndirCatholicfemaleTheodorus TyndirAnastasia Jakimik
51832.12.19Rozdziele55Eva BarszczCatholicfemalePantaleon BarszczPelagia Telep
61833.01.22Rozdziele62Stephanus PrzybyłaCatholicmaleJoannes PrzybyłaAnastasia Tylawski
71833.01.22Rozdziele67Joannes FrinckoCatholicmaleStephanus FrinckoAnna Dziadok
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00377.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.