Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1832–1833)

Page 377 of dataset 142_6924
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11832.11.171832.11.18Rozdziele5Maria BorsukCatholicfemaleJoannes BorsukAnna Chomik
21832.11.261832.11.30Rozdziele8Justina TylawskiCatholicfemaleAlexius TylawskiMaria Karlak
31832.11.291832.11.30Rozdziele17Basilius DraganCatholicmaleMarcus DraganAnastasia Wozniak
41832.12.011832.12.02Rozdziele26Maria TyndirCatholicfemaleTheodorus TyndirAnastasia Jakimik
51832.12.191832.12.20Rozdziele55Eva BarszczCatholicfemalePantaleon BarszczPelagia Telep
61833.01.221833.01.27Rozdziele62Stephanus PrzybyłaCatholicmaleJoannes PrzybyłaAnastasia Tylawski
71833.01.221833.01.27Rozdziele67Joannes FrinckoCatholicmaleStephanus FrinckoAnna Dziadok
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00377.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.