Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1833)

Page 379 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11833.06.19Rozdziele14Rosalia KarlakCatholicfemaleDaniel KarlakMaria Borsuk
21833.06.28Rozdziele22Joannes DziadokCatholicmaleDaniel DziadokAhaphia Frincko
31833.07.11Rozdziele44Petrus TelepCatholicmaleAlexius TelepMaria Frincko
41833.07.20Rozdziele23Anna DziadokCatholicfemaleAndreas DziadokAnna Frincko
51833.08.28Rozdziele13Eva KaczurCatholicfemaleJoannes KaczurMaria Frincko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00379.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.