Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1833)

Page 380 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11833.08.29Rozdziele24Stephanus WancaCatholicmaleJoannes WancaMaria Wozniak
21833.09.02Rozdziele52Maria KaczurCatholicfemaleThimotheus KaczurThecla Bubniak
31833.09.02Rozdziele47Petrus HolutaCatholicmaleJoannes HolutaBarbara Kocur
41833.10.25Rozdziele19Dimitrius DziadokCatholicmaleJacobus DziadokAnna Grabania
51833.11.01Rozdziele16Rosalia KocurCatholicfemaleMichael KocurMaria Piernak
61833.11.11Rozdziele13Justina KaczurCatholicfemaleBasilius KaczurAnna Frincko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00380.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.