Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1834)

Page 382 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11834.01.09Rozdziele14Maria KarlakCatholicfemaleJoannes KarlakMaria Dudra
21834.04.03Rozdziele2Alexius OnyszczakCatholicmaleJoachimus OnyszczakEva Telep
31834.04.04Rozdziele10Justina TylawskiCatholicfemaleAndreas TylawskiMaria Kaczur
41834.04.13Rozdziele5Basilius BorsukCatholicmaleJoannes BorsukAnna Chomik
51834.04.17Rozdziele41Anna FrinckoCatholicfemalePantaleon FrinckoMaria Frincko
61834.04.18Rozdziele24Josephus WancaCatholicmaleElias WancaAnna Kaczur
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00382.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.