Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1834)

Page 386 of dataset 142_6924
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11834.10.211834.10.22Rozdziele6Justina BajusCatholicfemaleSimeon BajusAhaphia Dudra
21834.11.151834.11.16Rozdziele30Michael CapCatholicmaleStephanus CapThecla Krupa
31834.11.191834.11.20Rozdziele50Michael KocurCatholicmaleJoannes KocurMaria Grabania
41834.11.221834.11.25Rozdziele12Petrus DraganCatholicmaleJoannes DraganHelena Kruk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00386.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.