Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1834–1835)

Page 387 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11834.11.01Rozdziele2Gervasius ?CatholicmaleIllegitimate? ?Irina ?
21835.01.10Rozdziele3Joannes CieplikCatholicmaleJoannes CieplikMaria Dragan
31835.02.01Rozdziele13Gregorius KaczurCatholicmaleJoannes KaczurMaria Frincko
41835.02.03Rozdziele40Basilius PregnarCatholicmaleTheodorus PregnarAnna Lizak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00387.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.