Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1835)

Page 388 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11835.02.07Rozdziele59Joannes BajusCatholicmaleJoannes BajusAnna Tylawski
21835.02.11Rozdziele55Eva BarszczCatholicfemalePantelimon BarszczPelagia Telep
31835.02.20Rozdziele51Rosalia BajusCatholicfemaleMathias BajusAnastasia Pawlak
41835.02.26Rozdziele67Theodorus FrinckoCatholicmaleStephanus FrinckoAnna Dziadok
51835.03.01Rozdziele71Theodorus KaczurCatholicmaleJoannes KaczurThecla Tylawski
61835.04.08Rozdziele48Joannes DudraCatholicmaleElias DudraAnna Rusyn
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00388.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.