Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1835)

Page 388 of dataset 142_6924
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11835.02.071835.02.08Rozdziele59Joannes BajusCatholicmaleJoannes BajusAnna Tylawski
21835.02.111835.02.12Rozdziele55Eva BarszczCatholicfemalePantelimon BarszczPelagia Telep
31835.02.201835.02.22Rozdziele51Rosalia BajusCatholicfemaleMathias BajusAnastasia Pawlak
41835.02.261835.02.27Rozdziele67Theodorus FrinckoCatholicmaleStephanus FrinckoAnna Dziadok
51835.03.011835.03.02Rozdziele71Theodorus KaczurCatholicmaleJoannes KaczurThecla Tylawski
61835.04.081835.04.12Rozdziele48Joannes DudraCatholicmaleElias DudraAnna Rusyn
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00388.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.