Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1835)

Page 389 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11835.04.08Rozdziele16Maria KocurCatholicfemaleMichael KocurMaria Piernak
21835.04.12Rozdziele38Marcus TylawskiCatholicmaleJoannes TylawskiEva Szopa
31835.05.01Rozdziele60Stephanus TelepCatholicmalePetrus TelepRosalia Grabania
41835.05.30Rozdziele8Thecla TylawskiCatholicfemaleAlexius TylawskiMaria Karlak
51835.05.31Rozdziele15Petrus KocurCatholicmaleTheodorus KocurMaria Telep
61835.06.26Rozdziele14Anna KarlakCatholicfemaleDaniel KarlakMaria Borsuk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00389.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.