Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1831–1832)

Page 393 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11831.11.21Męcina Wielka39Timotheus Rusyniak27Euphimia Rachel21Joannes RusyniakJoannes Rachel
21832.02.19Męcina Wielka3Pantaleon Kołtko27Ahaphia Rusyniak24Theodorus KołtkoBasilius Rusyniak
31832.03.04Męcina Wielka44Joannes Kijanka40Maria Mizik30Michael KijankaJoannes Mizik
41832.03.04Męcina Wielka63Laurentius Przybyła27Maria Kret26Petrus PrzybyłaJacobus Kret
51832.11.20Męcina Wielka67Stephanus Juszczak28Ahaphia Zagorski24Basilius JuszczakJoannes Zagorski
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00393.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.