Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1833–1834)

Page 394 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11833.02.14Męcina Wielka28Joannes Zagorski18Anna Paryłowska20Joannes ZagorskiAthanasius Paryłowski
21833.02.17Męcina Wielka83Basilius Juszczak19Anna Juszczak20Petrus JuszczakJoannes Juszczak
31833.10.20Męcina Wielka47Petrus Juszczak54YesMaria Turko52YesJoannes JuszczakJoannes Turko
41833.11.24Męcina Wielka41Petrus Chomik45Maria Wanca32Joannes ChomikPetrus Wanca
51834.03.09Męcina Wielka28Joannes Zagorski50YesMaria Zielem27Joannes Zielem
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00394.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.