Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1831–1832)

Page 398 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11831.11.13Wapienne39Josaphat Kruk21Maria Smolej16Simeon KrukIgnatius Smolej
21831.11.20Wapienne44Daniel Frincko23Eva Zywan15Simeon FrinckoBasilius Zywan
31832.02.26Wapienne31Daniel Pyrz24Anna Mizik19Macarius PyrzJoannes Mizik
41832.02.26Wapienne23Joannes Cpin19Maria Kołtko22Jacobus CpinJoannes Kołtko
51832.02.26Wapienne37Theodorus Roman54YesMaria Murianka26Gregorius RomanBasilius Murianka
61832.02.26Wapienne1Theodorus Pyrz53YesAnna Borsuk35Yes
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00398.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.