Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1831–1832)

Page 406 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11831.11.20Rozdziele19Jacobus Dziadok29Anna Grabania18Theodorus DziadokPetrus Grabania
21831.11.20Rozdziele43Joannes Dudra22Anna Tylawska16Daniel DudraMathias Tylawski
31832.02.19Rozdziele57Petrus Sokacz26Pelagia Tylawska18Joachimus SokaczJacobus Tylawski
41832.02.26Rozdziele40Theodorus Pregnar27Anna Lizak15Basilius PregnarMaximilianus Lizak
51832.02.26Rozdziele36Simeon Dragan36Anna Prokopczak40YesAndreas DraganGregorius Prokopczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00406.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.