Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1832–1833)

Page 407 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11832.02.26Rozdziele23Thimotheus Dziadok19Maria Bajus21Joannes DziadokPetrus Bajus
21832.02.26Rozdziele13Joannes Kaczur23Maria Frincko20Theodorus KaczurSimeon Frincko
31832.02.26Rozdziele64Stephanus Dudra19Eva Tylawski17Joannes DudraJoannes Tylawski
41832.11.18Rozdziele14Daniel Karlak32Maria Borsuk18Joannes KarlakStephanus Borsuk
51833.02.17Rozdziele26Nicolaus Akimik22Maria Grabania30Stephanus AkimikBasilius Grabania
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00407.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.