Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1836)

Page 430 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11836.03.23Męcina Wielka51Rosalia SmakułaCatholicfemaleTheodorus SmakułaCatharina Niemcionek
21836.04.02Męcina Wielka6Basilius MuriankaCatholicmaleSimeon MuriankaMaria Frintzko
31836.06.10Męcina Wielka66Joannes JuszczakCatholicmaleAthanasius JuszczakMaria Prystasz
41836.07.30Męcina Wielka53Petrus BorykCatholicmaleJoannes BorykMaria Karczmarczyk
51836.08.09Męcina Wielka27Rosalia MłynarCatholicfemaleGeorgius MłynarMaria Slimak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00430.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.