Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1836)

Page 435 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11836.07.20Pstrążne23Rosalia CucuraCatholicfemaleJosephus CucuraMaria Hnatik
21836.09.13Pstrążne6Martha ProkopikCatholicfemaleSimeon ProkopikMaria Kozak
31836.10.03Pstrążne15Michael HnatikCatholicmaleJoannes HnatikEva Steranczak
41836.12.01Pstrążne15Matheus HnatikCatholicmaleJoannes HnatikHelena Krutyło
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00435.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.