Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1836)

Page 437 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11836.01.06Rozdziele39Basilius WozniakCatholicmaleJosephus WozniakAnna Pregnar
21836.02.13Rozdziele69Simeon SywakCatholicmaleIllegitimate? ?Maria Sywak
31836.02.28Rozdziele20Basilius DraganCatholicmalePetrus DraganMaria Łanca
41836.04.16Rozdziele19Rozalia DziadokCatholicfemaleJacobus DziadokAnna Grabania
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00437.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.