Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1836)

Page 441 of dataset 142_6924
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11836.12.121836.12.15Rozdziele20Andreas DraganCatholicmaleJoannes DraganAnna Tylawski
21836.12.171836.12.18Rozdziele12Justina DraganCatholicfemaleJoannes DraganHelena Kruk
31836.12.161836.12.18Rozdziele40Nicolaus PregnarCatholicmaleTheodorus PregnarAnna Lizak
41836.12.201836.12.25Rozdziele11Rosalia TylawskiCatholicfemaleBasilius TylawskiAnna Bajus
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00441.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.