Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1836)

Page 444 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11836.10.23Rozdziele44Alexius Telep41YesEva Lizak24Joannes TelepMaria TylawskiTheodorus LizakMaria Onyszczak
21836.11.20Rozdziele52Felix Bubniak21Maria Kaczur20Simeon BubniakSophia CzonkaTheodorus KaczurMaria Frincko
31836.11.20Rozdziele25Simeon Grabania27Anna Piernak26Basilius GrabaniaMaria JuszczakJoannes PiernakMaria Prystasz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00444.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.