Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1791–1792)

Page 45 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11791.12.26Męcina Wielka36Stephanus JuszczakCatholicmaleMathias JuszczakAnna Szopa
21792.01.12Męcina Wielka47Maria ChomikCatholicfemaleTheodorus ChomikAnastasia Szopa
31792.01.15Męcina Wielka28Maria HermannCatholicfemaleStephanus HermannAnastasia Zywanik
41792.04.05Męcina Wielka16Anna LepakCatholicfemaleLaurendius LepakAnastasia Hanas
51792.05.20Męcina Wielka49Macarius HermannCatholicmaleAndreas HermannAnastasia Pirog
61792.07.16Męcina Wielka6Anna MuriankaCatholicfemaleBasilius MuriankaEuphimia Szopa
71792.09.26Męcina Wielka36Maria ZagorskoCatholicfemaleJoannes ZagorskoAnastasia Wanca
81792.11.30Męcina Wielka17Alexius HermannCatholicmaleBasilius HermannEva Guzyj
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00045.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.