Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1799–1800)

Page 51 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11799.10.09Męcina Wielka15Andreas ZywanCatholicmaleSimeon ZywanMaria Zielem
21799.12.17Męcina Wielka53Gregorius BorykCatholicmaleJacobus BorykAnna Neborak
31800.01.17Męcina Wielka19Joannes RusyniakCatholicmaleBasilius RusyniakPraxedis Szopa
41800.02.22Męcina Wielka11Anna KaczmaczykCatholicfemalePetrus KaczmaczykEva Chimczak
51800.04.01Męcina Wielka39Jacobus WancaCatholicmaleIllegitimateMatheus WancaPelagia Rusyniak
61800.06.26Męcina Wielka32Joannes BabiakCatholicmaleIgnatius BabiakMaria Zielem
71800.07.24Męcina Wielka42Maria ZielemCatholicfemaleBasilius ZielemMaria KaczmaczykHer father's name is given as Basilius but we assume that Joannes [3519] is intended.
81800.07.28Męcina Wielka12Joannes SmakułaCatholicmaleGregorius SmakułaAnastasia Szbyrpan?
91800.08.12Męcina Wielka37Macarius JuszczakCatholicmaleMatheus JuszczakAnna Szopa
101800.08.17Męcina Wielka21Andreas SmakułaCatholicmaleJoannes SmakułaAhaphia Piroch
111800.08.26Męcina Wielka17Sophia HermannCatholicfemaleBasilius HermannEva Guzy
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00051.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.