Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1791–1800)

Page 52 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11800.11.02Męcina Wielka54Praxedis ZywanCatholicfemaleGregorius ZywanMaria Babiak
21800.11.08Męcina Wielka53Demetrius BorykCatholicmaleMaximus BorykAnna Juszczak
31791.01.31Wapienne40Joannes ProkopczakCatholicmaleGregorius ProkopczakMaria Smolej
41791.03.20Wapienne1Maria PyrzCatholicfemaleJoannes PyrzMaria Guzy
51791.06.05Wapienne6Joannes PyrzCatholicmaleAndreas PyrzMaria Pecyłak
61791.11.19Wapienne17Michael PyrzCatholicmaleMathias PyrzEva Nyszczot
71791.12.20Wapienne5Anna PyrzCatholicfemaleDaniel PyrzAnastasia Hodio
81792.01.02Wapienne33Basilius KołtkoCatholicmaleGabriel KołtkoAnna Kołtko
91792.03.04Wapienne43Thimotheus FrinckoCatholicmaleJoannes FrinckoAnna Kaczmaczyk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00052.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.