Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1793–1794)

Page 53 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11793.08.04Wapienne25Anna unknownCatholicfemale? unknownMaria RomanMother's name and father appears in both the father and the mother columns.
21793.12.10Wapienne22Tatianna KołtkoCatholicfemaleWasil KołtkoMaria Smarz
31794.01.20Wapienne42Maria FrinckoCatholicfemaleJoannes FrinckoAnna Kaczmaczyk
41794.02.09Wapienne3Xenia PyrzykCatholicfemaleJoannes PyrzykMarianna Guzy
51794.03.18Wapienne28Paulus NyszczotCatholicmaleThimotheus NyszczotMaria Pyrz
61794.07.10Wapienne37Petrus ProkopczakCatholicmaleJoannes ProkopczakAnna WerbinskiThis birth record for July 10 appears above the next one for June 10
71794.06.20Wapienne17Maria PyrzCatholicfemaleIllegitimateMathias PyrzEva Kołtko
81794.07.20Wapienne34Maria RomanCatholicfemaleMichael RomanMaria Zywanik
91794.10.20Wapienne8Maria SzopaCatholicfemaleBasilius SzopaMaria Smakuła
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00053.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.