Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1795–1796)

Page 55 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11795.07.26Wapienne3Anna PyrzCatholicfemaleJoannes PyrzMaria Guzy
21795.08.10Wapienne3Eva PyrzCatholicfemaleGregorius PyrzAnna Szopa
31795.09.28Wapienne27Sophia NyszczotCatholicfemaleJurko NyszczotAnna Cpen
41795.10.25Wapienne38Anna KrukCatholicfemaleGregorius KrukAnna Roman
51795.11.12Wapienne43Maria FrinckoCatholicfemaleJoannes FrinckoAnna Kaczmaczyk
61795.12.14Wapienne48Anna MichalczakCatholicfemaleBartholomeus MichalczakMaria Frincko
71795.12.28Wapienne2Daniel PyrzCatholicmaleDamianus PyrzMaria Popowczak
81796.02.17Wapienne8Joannes SzopaCatholicmaleBasilius SzopaMaria Smakuła
91796.04.30Wapienne22Josephus KołtkoCatholicmaleBasilius KołtkoMaria Smarz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00055.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.