Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1797)

Page 57 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11797.02.03Wapienne7Xenia SzopaCatholicfemalePetrus SzopaPelagia Kruk
21797.03.20Wapienne6Eva PyrzCatholicfemaleAndreas PyrzMaria Pecylak
31797.04.19Wapienne30Georgius NyszczotCatholicmaleSimeon NyszczotMaria Zielem
41797.05.17Wapienne14Constantinus SzopaCatholicmaleMichael SzopaAnna Prokopczak
51797.06.19Wapienne3Thecla PyrzCatholicfemaleJoannes PyrzMaria Guzy
61797.08.07Wapienne18Pantelimon BorsukCatholicmaleGregorius BorsukAnna Lepak
71797.08.25Wapienne4Maria WarianCatholicfemaleJoannes WarianMaria Kołtko
81797.08.25Wapienne22Andreas KołtkoCatholicmaleBasilius KołtkoMaria Smarz
91797.08.28Wapienne23Anna CpenCatholicfemaleJacobus CpenMaria Szopa
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00057.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.