Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1797–1798)

Page 58 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11797.12.14Wapienne17Nicolaus PyrzCatholicmaleJoannes PyrzAnastasia Chimczak
21798.01.03Wapienne8Maria SzopaCatholicfemaleBasilius SzopaMaria Smakuła
31798.02.28Wapienne5Eva PyrzCatholicfemaleDaniel PyrzAnastasia Hodio
41798.03.22Wapienne6Maria PyrzCatholicfemaleStephanus PyrzEuphimia Frincko
51798.03.23Wapienne34Herasimus RomanCatholicmaleMichael RomanMaria Zywan
61798.04.10Wapienne38Maria KrukCatholicfemaleGregorius KrukAnna Romanik
71798.04.10Wapienne27? NyszczotCatholicmaleGeorgius NyszczotAnna CpenNo given name.
81798.06.09Wapienne19Theodosia SzopaCatholicfemaleMichael SzopaEuphimia Kołodzie
91798.12.30Wapienne41Julianna SmolejCatholicfemaleGregorius SmolejMaria Staranczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00058.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.