Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1792–1793)

Page 62 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11792.05.25Pstrążne4Eva GuzyCatholicfemaleJacko GuzyMaria KopczaThe month is not specified in the copy. May is assumed since the next month specified is June. Would need to check against the original.
21792.06.03Pstrążne2Helena BachaCatholicfemaleMichael BachaMaria Hnatik
31792.07.12Pstrążne12Joannes SzopaCatholicmaleJacobus SzopaMaria KołtkoReligion gender and legitimacy columns are not marked.
41792.10.28Pstrążne8Lucas StaszczakCatholicmaleProcopius StaszczakAnastasia Hnatik
51792.12.28Pstrążne9Stephanus WarcholikCatholicmaleTheodorus WarcholikTatianna Lipnicki
61793.03.03Pstrążne1Anastasia KołtkoCatholicfemaleBasilius KołtkoTatianna Młynarik
71793.04.12Pstrążne20Eva SzpakCatholicfemaleStephanus SzpakAnastasia Roman
81793.06.26Pstrążne14Euphimia KopczaCatholicfemaleStephanus KopczaEuphimia Artymiak
91793.08.04Pstrążne23Anna CucuraCatholicfemaleStephanus CucuraMaria Hałuszczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00062.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.