Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1793–1794)

Page 63 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11793.08.06Pstrążne31Maria KozakCatholicfemaleMathias KozakAnna Lizak
21793.08.30Pstrążne4Andreas GuzyCatholicmaleJacobus GuzyMaria Kopcza
31793.10.27Pstrążne21Parascevia KozakCatholicfemaleDaniel KozakAnna Bodakyear 1794 starts with this record but this appears to be a scribal error. It should start one row below.
41794.05.07Pstrążne20Maria SzpakCatholicfemaleIllegitimate? ?Euphimia Szpak
51794.05.20Pstrążne5Jacobus ProkopikCatholicmaleJacobus ProkopikMaria Kopcza
61794.08.01Pstrążne8Elias StaszczakCatholicmaleProcopius StaszczakMaria ZielemThere must be two Maria Zielems who are sisters who are married to brothers.
71794.02.20Pstrążne19Basilius StaszczakCatholicmaleBasilius StaszczakMaria ZielemThere must be two Maria Zielems who are sisters who are married to brothers.
81794.03.15Pstrążne23Eva MuriankaCatholicfemalePetrus MuriankaPraxedis Kozak
91794.03.16Pstrążne22Anastasia SzpakCatholicfemaleIllegitimate? ?Anna Szpak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00063.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.