Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1794–1796)

Page 64 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11794.06.27Pstrążne2Feuronea BachaCatholicfemaleMichael BachaMaria Hnatyk
21794.08.30Pstrążne23Thimotheus CucuraCatholicmaleStephanus CucuraMaria Hałuszczak
31794.09.30Pstrążne13Lucas KozakCatholicmaleMathias KozakAnna Lizak
41795.12.30Pstrążne20Ignatius SzpakCatholicmaleStephanus SzpakAnastasia Romanik or Roman
51796.02.04Pstrążne4Euphimia GuzyCatholicfemaleJacobus GuzyMaria Kopcza
61796.04.08Pstrążne21Stephanus KozakCatholicmaleDaniel KozakAnna Bodak
71796.05.09Pstrążne19Joannes StaszczakCatholicmaleBasilius StaszczakMaria Zielem
81796.12.20Pstrążne23Maria CucuraCatholicfemaleStephanus CucuraMaria Hałuszczak
91796.12.28Pstrążne22Anastasia SzpakCatholicfemaleStephanus SzpakAnastasia Roman or Romanik
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00064.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.