Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1797–1798)

Page 65 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11797.05.25Pstrążne7Maria TylawskiCatholicfemaleJosephus TylawskiEuphimia Staranczak
21797.10.29Pstrążne10Praxedis DzikiCatholicfemaleJoannes DzikiAnastasia Tylawski
31797.01.10Pstrążne17Basilius TchorikCatholicmaleJoannes TchorikMaria Kopcza
41797.01.17Pstrążne4Joannes GuzyCatholicmaleJacobus GuzyMaria Kopcza
51798.03.11Pstrążne19Eva StaszczakCatholicfemaleBasilius StaszczakMaria Zielem
61798.05.06Pstrążne21Marcus KozakCatholicmaleDaniel KozakAnna Bodak
71798.06.17Pstrążne13Thecla KozakCatholicfemaleMathias KozakAnna Lizak
81798.06.20Pstrążne23Aquilina MuriankaCatholicfemalePetrus MuriankaPraxedis Kozak
91798.09.08Pstrążne20Martha SzpakCatholicfemaleSimeon SzpakEuphimia Szopa
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00065.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.