Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1798–1800)

Page 66 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11798.11.05Pstrążne2Philippus TylawskiCatholicmaleGregorius TylawskiMaria Bacha
21799.01.06Pstrążne22Georgius SzopaCatholicmaleJoannes SzopaEva Smakuła
31799.02.10Pstrążne17Maria TchorikCatholicfemaleJoannes TchorikMaria Kopcza
41799.06.09Pstrążne1Joannes KołtkoCatholicmaleBasilius KołtkoTatianna Molitor
51799.09.12Pstrążne23Maria CucuraCatholicfemaleStephanus CucuraMaria Hałuszczak
61799.12.20Pstrążne16Anna GnacikCatholicfemaleJoannes GnacikAnastasia Kozak
71799.12.24Pstrążne4Daniel KopczaCatholicmaleJoannes KopczaAnna Kozak
81799.12.25Pstrążne10Anna DzikiCatholicfemaleJoannes DzikiAnastasia Tylawski
91800.02.12Pstrążne7Basilius TylawskiCatholicmaleJosephus TylawskiTheodosia Kaczmaczyk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00066.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.