Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1791–1800)

Page 67 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11800.02.16Pstrążne6Simeon ProkopikCatholicmaleJacobus ProkopikMaria Kopcza
21800.03.03Pstrążne12Eva LepakCatholicfemaleMichael LepakAnna Kozak
31800.03.25Pstrążne19Maria SzopaCatholicfemaleJoannes SzopaEva Smakuła
41800.05.20Pstrążne19Nicetas StaszczakCatholicmaleBasilius StaszczakMaria Zielem
51800.06.09Pstrążne22Theodosia SzpakCatholicfemaleStephanus SzpakAnastasia Romanik
61800.06.12Pstrążne21Maria KozakCatholicfemaleDaniel KozakAnna Bodak
71791.01.12Rozdziele34Basilius GrabaniaCatholicmaleTheodorus GrabaniaMaria Dragan
81791.01.17Rozdziele10Theodosia TylawskiCatholicfemaleJoannes TylawskiMaria Grabania
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00067.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.