Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1785–1787)

Page 7 of dataset 142_6924
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11785.01.25Męcina Wielka30Maria BabiaczkaCatholicfemale60Grassans
21785.02.04Męcina Wielka7Michael KaczmarczyckaCatholicmale66Ordinaria
31785.03.03Męcina Wielka36Eva JuszczankaCatholicfemale30Ordinaria
41785.05.21Męcina Wielka30Andreas BabiaczokCatholicmale25Ordinaria
51785.07.25Męcina Wielka10Anna SeginowaCatholicfemale1Ordinaria
61785.08.22Męcina Wielka14Ahaphia SmakułowaCatholicfemale40Ordinaria
71787.01.02Męcina Wielka22Theodorus PirochCatholicmale110Ordinaria
81787.02.28Męcina Wielka2Joannes ParyłowskiCatholicmale40Ordinaria
91787.06.30Męcina Wielka44Maria MizikCatholicfemale1OrdinariaJoannes Mizik
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00007.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.