Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1792)

Page 70 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11792.02.05Rozdziele53Joannes RusynCatholicmaleSimeon RusynMaria Borsuk
21792.02.10Rozdziele16Basilius KocurCatholicmaleStephanus KocurAnna Czeczuga
31792.02.16Rozdziele10Joannes TylawskiCatholicmaleStephanus TylawskiAnna Furtak
41792.02.28Rozdziele55Anna BarszczCatholicfemalePhilippus BarszczAnna Cap
51792.03.21Rozdziele48Anna DudraCatholicfemalePetrus DudraMaria Kryszczak
61792.07.31Rozdziele47Anna DudraCatholicfemaleJoannes DudraAhaphia Dragan
71792.08.26Rozdziele45Maria HolutaCatholicfemalePetrus HolutaEva OnyszczakTODO mother's father Petrus may be 2250
81792.10.07Rozdziele16Michael KocurCatholicmaleTheodorus KocurAnna Kaczur
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00070.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.