Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1793–1794)

Page 73 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11793.10.11Rozdziele21Marianna KaczorCatholicfemaleJoannes KaczorSophia Frincko
21793.10.17Rozdziele35Andreas TylawskiCatholicmaleJoannes TylawskiMaria Papaj
31793.10.20Rozdziele50Jacobus HawrylakCatholicmaleAlexius HawrylakAnna Dudra
41793.10.25Rozdziele10Andreas TylawskiCatholicmaleJoannes TylawskiMaria Grabania
51794.01.07Rozdziele12Anastasia DraganCatholicfemaleSimeon DraganMaria Swiatkowski
61794.01.25Rozdziele21Joannes PrzybyłaCatholicmaleStephanus PrzybyłaAhaphia Furtak
71794.01.27Rozdziele26Athanasius GuzyCatholicmaleIllegitimate? ?Anna GuzyError: He is marked 'legitimate' in the copy, but 'illegitimate' in the original. See 56_2069_0_0_5_0017
81794.02.07Rozdziele2Joannes OnyszczakCatholicmaleJoannes OnyszczakAnna Pyzyk
91794.02.19Rozdziele57Ahaphia TelepCatholicfemaleTheodorus TelepEva Grabania
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00073.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.