Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1795–1796)

Page 76 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11795.04.28Rozdziele42Maria DudraCatholicfemaleDemetrius DudraAnastasia Tylawski
21795.04.29Rozdziele29Anna DraganCatholicfemaleMichael DraganMaria Mizik
31795.06.11Rozdziele25Joannes GrabaniaCatholicmaleBasilius GrabaniaMaria Juszczak
41795.06.25Rozdziele14Maria KarlakCatholicfemaleJoannes KarlakAhaphia Popowczak
51795.06.28Rozdziele44Leontinus TeleppCatholicmaleJoannes TeleppMaria Tylawski
61795.09.09Rozdziele22Marianna FrinckoCatholicfemaleBasilius FrinckoTheodosia Krzyszczak
71795.12.10Rozdziele37Ahaphia DraganCatholicfemaleBasilius DraganMaria Myscowski
81795.12.22Rozdziele19Anastasia FurtakCatholicfemaleTheodorus FurtakAnastasia Krzyszczak
91796.01.24Rozdziele45Xenia HolutaCatholicfemaleIllegitimate? ?Ahaphia Holuta
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00076.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.