Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1796)

Page 78 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11796.08.10Rozdziele28Pantelimon TyndirCatholicmaleBasilius TyndirEva Pyrzyk
21796.08.12Rozdziele31Maria BajusCatholicfemaleStephanus BajusAhaphia Furtak
31796.08.28Rozdziele59Maria FrinckoCatholicfemaleBasilius FrinckoAhaphia Borsuk
41796.09.03Rozdziele14Joannes KarlakCatholicmaleJoannes KarlakAhaphia Popowczak
51796.09.11Rozdziele3Joannes CiepłyCatholicmaleAndreas CiepłyAhaphia Borsuk
61796.09.30Rozdziele12Joannes DraganCatholicmaleSimeon DraganMaria Chomkowicz
71796.10.12Rozdziele31Maria KaczorCatholicfemaleJoannes KaczorSophia FrinckoThe house number stated on the birth record, 31, is probably a mistake, since most events associated with this family take place in 21.
81796.10.18Rozdziele57Pelagia TeleppCatholicfemaleTheodorus TeleppEva Grabania
91796.10.20Rozdziele60Jacobus TeleppCatholicmaleDaniel TeleppEva Olewicz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00078.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.